Den judiska idrottsklubben i Stockholm sen 1933

Judisk Gemenskap i Aktiv Rörelse

Den judiska idrottsklubben i Stockholm sen 1933

Judisk Gemenskap i Aktiv Rörelse

IDROTTSKLUBBEN MAKKABI, har till ändamål att erbjuda judiska män och kvinnor idrotts- och sociala aktiviteter som en del i att ge fysiskt och psykiskt välbefinnande samt för att bana väg för ett ökat judiskt liv i Stockholm och för att stärka den judiska identiteten. Den idrottsliga verksamheten skall bedrivas i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”.

Idrottsklubben Makkabi, Stockholms första idrottsklubb grundad av och för en etnisk minoritet grundades den 13 september 1933. Makkabi är en klubb där verksamheten ofta handlat om mycket mer än idrott, även om kärnan alltid har varit just den gränsöverskridande gemenskap som idrotten kan ge, oavsett ursprung eller bakgrund.

IK Makkabi är via specialförbunden medlemmar i Riksidrottsförbundet.

IK Makkabi är även medlemmar i Svenska Makkabiförbundet och därigenom medlemmar i Maccabi World Union.

makkabilogga-farg-ny

IK Makkabi ska kännetecknas av en/ett/att:

  • välkomnande attityd
  • alla får vara med-oavsett hur duktig man är
  • demokratisk organisation-allas lika värde
  • kamratlig anda
  • extra värnande om våra barn- och ungdomsverksamheter
  • sportsligt uppträdande på och utanför planen
  • bredd slår elit
  • stötta och möjliggöra för talanger att utvecklas
  • kvalitet (t.ex. utbildade ledare) och kontinuitet
  • respekt för judiska traditioner / lagar

Idrottsgrenar genom historien

Bandy 1933-1934
Gymnastik 1933-
Fotboll 1933-
Friidrott 1934-1950
Bordtennis 1935-
Handboll 1946-1983

Tennis 1946-1950
Badminton 1947-1989
Bridge 1952-
Bowling 1945-
Ishockey 1955-1961
Judo 1955-1995

Volleyboll 1972-1995
Basket 1974-1998
Fäktning 1982-1984
Innebandy 1990-2016
Golf 1990-2001