Årsmötesprotokoll 2021

Protokollet för årsmötet finns nu att tillgå här: https://ikmakkabi.se/dokument-2/